TURBO-GAS 2040 Centrifugal Compressor

TURBO-GAS 2040 Centrifugal Compressor


Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

0943.052.657
Tại Đà Nẵng
66 Phạm Cự Lượng - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng

Liên hệ:
Hotline: 0943.052.657
Tel: 0236.629.5899
The TURBO-GAS 2040 centrifugal compressor is great for handling landfill gas, digester gas, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, and natural gas.

Plz see detail at link below:

https://www.ingersollrand.com/en-us/air-compressor/products/centrifugal-compressors/turbo-gas-2040.htmlXem các sản phẩm khác của MÁY NÉN KHÍ