Bơm trục dọc GreenTech

Bơm trục dọc GreenTech

Usage and Applications
Sử dụng và ứng dụng)
- Transfer of sump treated things
- Disposal of sewage
- Disposal of general wastewater
- Disposal of industrial wastewater
- Disposal of filthy water

- Chuyển về bể gom đã xử lý
- Xử lý nước thải
- Xử lý nước thải tổng hợp
- Xử lý nước thải công nghiệp
- Xử lý nước bẩn

Mã sản phẩm: GVO - Vertical Drain Pump

Thương hiệu: Green Tech Pump

0943.052.657
Tại Đà Nẵng
66 Phạm Cự Lượng - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng

Liên hệ:
Hotline: 0943.052.657
Tel: 02866869086


Xem các sản phẩm khác của Greentech Pump