BAO PP LỒNG PE

BAO PP LỒNG PE


Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

0768.320.247
Tại Đà Nẵng
66 Phạm Cự Lượng - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng

Liên hệ:
Hotline: 0943.052.657
Tel: 0236.629.5899
POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE BAG
High mechanical and physical durability, moisture-proof, multi-useful


Xem các sản phẩm khác của BAO BÌ

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ và tư vấn